top of page
Ognsjø søre.jpg

PRAKTISK INFORMASJON OG LENKER TIL ANDRE NETTSTEDER

HELSE

Hjertestarter finnes på Strand: Tlf. 61 28 57 20

Legevakt: Tlf: 116117 (døgnbemanning)

Medisinsk nødsituasjon: Tlf. 113

Nærmeste legevakt for Espedalen er Lillehammer interkommunale legevakt, et samarbeid med bl.a. Gausdal kommune. Den er plassert i tilknytning til akuttmottaket ved Sykehuset Innlandet Lillehammer.

 

Tannlegevakt: Det er ingen tannlegevakt i Innlandet.

Ved behov, ta først kontakt med egen tannlege.

Ved akutt, omfattende tannskade, ta kontakt med legevakten.

BUTIKK

Nærbutikken Svatsum 8 km sør for Vassenden er nærmeste dagligvarehandel, med åpningstid 24/7, dvs. ubetjent med bankkortlås utenom vanlig åpningstid.

HELVETE NATURPARK

Ved inngangen til Espedalen sørfra ligger Helvete, Nord-Europas største jettegryter, som ble dannet av elva Vinstra. Naturparken omfatter også Dalbakken fjellgard, kafé og aktivitetsområde for barn.

OFFENTLIG TRANSPORT

Innlandstrafikk har ikke fast bussrute til Espedalen, men et tilbud om bestillingsrute fra Segalstad bru med drosje (rute 5024). NB! Må bestilles minimum 2 timer før oppgitt avgangstid i tabellen, og koster 120,- kr for voksne.

JAKT OG FISKE

Fiskekort til Espedalsvatnet og fjellvann i området fås kjøpt på Nærbutikken Svatsum, Helvete kafé, hos Roy André Melfjord på Viken og på Strand fjellstue. Jakt- og fiskekort kan også kjøpes på inatur sin hjemmeside.

GAUSDAL KOMMUNE - dialogmøter med hytteeierforeninger

Dialogmøtet er en møteplass mellom kommunen og representanter fra fritidsboligeierne i Gausdal kommune. Formålet med møtet er å gi fritidsboligeierne mulighet til medvirkning i prosesser gjennom dialog med de folkevalgte. Samtidig gir innspill, synspunkt og ideer fra fritidsboligeierne viktig kunnskap og informasjon til både de folkevalgte og administrasjonen i Gausdal kommune. Dette bidrar til bedre beslutningsgrunnlag for utvikling av kvaliteten av tjenestene og relevante planer. I dialogmøtet møter formannskapet, representanter for administrasjonen samt inntil 6 representanter for fritidsboligeierne (inntil 3 fra det vestre og 3 fra det østre dalføret). Dialogmøtet ledes av ordfører. Kommunen tar med seg synspunkter og innspill i det videre arbeidet med planer og prosesser som berører fritidsboligsektoren og fritidsboligeiern

Lenker til oppsummering fra avholdte møter:

(mulig at lenkene bare fungerer på PC)

25. august 2023

9. desember 2022

10. juni 2022

2. oktober 2020

OVERNATTING

STRAND FJELLSTUE

Nærmeste hotellovernatting og restaurant er Strand fjellstue, 3 km nord for Vassenden.

VIKEN FJELLGÅRD

Det er også Airbnb-tilbud i nærheten: 

Viken fjellgård i Vassenden har fastboende vertskap, og leier ut føderådsbygningen og en hytte via airbnb.

RENOVASJON

INFORMASJON OM TØMMEPLAN

Gausdal-Lillehammer-Øyer-Renovasjon (GLØR) har ansvar for husholdningsrenovasjonen i Espedalen, med avfallsbrønner i Vassenden ved innkjøringen til Roasetervegen.  

Kildesorteringsguide: 39450 Kildesorteringsguide 2019.pdf (glor.no)

NB! Det er ingen egen plastsorteringsbeholder, legges sammen med restavfallet

GLØR

Gausdal gjenvinningsstasjon ligger på Segalstad, Baklivegen 1451. Kontakttelefon: 913 86 871
Åpningstider finner du under GLØR-knappen til venstre.

ESLL

Espedalen sti- og løypelag har aktivitet i Espedalen, med hovedtyngde lenger nord i dalen. På deres hjemmeside finner du turtips sommer som vinter, mer lokalhistorie og aktiviteter.

Espedalen sti- og løypelag har aktivitet i Espedalen, med hovedtyngde lenger nord i dalen. På deres hjemmeside finner du turtips sommer som vinter, mer lokalhistorie og aktiviteter.

ANDRE NYTTIGE NETTSTEDER

AKTIV FRITID

Espedalen Aktiv Fritid  holder til ved nordenden av Espedalsvatnet, og har ulike tilbud til turister.

 

JOTUNHEIM FISK

Jotunheim Fisk holder til på Eggen

 Espedalsvegen  1460. Hovedproduktene hos Lars og Linda Eggen er sik, ørret og røye.

ELGLAND

Ved inngangen til Espedalen ved Vis-Knut heimen og utgangspunkt for tur til Trona, står en rustrød plate med ELGLAND.  Mer informasjon om hva det betyr får du her:

HVORDAN KAN DU STØTTE?

Bli medlem

Medlemskontingenten til Vassenden vel er en årlig avgift som i hovedsak brukes til drift av skiløype- og stinettet, utbedring av traseer, bruer, klopper og skilting.
Velet betaler årlig en felles avgift for løypekjøring, slik at du ikke behøver å betale andre fakturaer du får på løypekjøring dersom du er medlem hos oss.

grasrotandelen.jpg

GRASROTANDELEN

er en viktig inntektskilde for Vassenden Vel, de siste årene har vi fått inn drøyt 5.000,- pr år. Ved å knytte din grasrotandel til Vassenden vel går 7% av din spillinnsats til velforeningen.
Send SMS med GRASROTANDELEN 819324662 til 2020

spleis.png

SPLEIS

Dette er en tjeneste fra Sparebank1 som gjør det enkelt og kostnadsfritt å samle inn midler til forskjellige formål. Man kan bruke Vipps eller kort når man gir. Både bålpannen og sittebenken ved Vassenden er innkjøpt på midler samlet inn via Spleis og velvillige givere

bottom of page