top of page
A08DA15C-B372-433E-8E0F-2D29712DA23D.jpg

TURMÅL I ESPEDALEN

Her finner du etter hvert turforslag i vårt nærområde. Kom gjerne med forslag til velstyret dersom du har en tur du gjerne vil dele med andre.

På hjemmesiden til Espedalen sti- og løypelag ligger flere turforslag: ESLL

16 turmål i Espedalen

Digital turpostregistrering i appen UT.no

Vassenden vel har fått tilgang til å legge inn lokale turmål i UT-appen til DNT.

I 2023 har vi økt antallet fra 10 til 16 aktuelle steder med utgangspunkt i Vassenden, og samlet dem i listen «Turmål i Espedalen».

På Ut kan alle registrere sine besøk digitalt - og samle på turmål i hele Norge.

Vi håper at dette kan være til inspirasjon for alle som oppholder seg i Espedalen, som ofte blir kalt «vår vennlige villmark».

Ved utgangen av 2023 blir det trukket ut premier blant de som har  registrert besøk på turmålene i løpet av året.

 

GOD TUR!

Styret i Vassenden vel

Appen er gratis, og slik kommer du i gang: 

Tyrmål 2023.jpg
RÅK FRA VASSENDEN

Sti eller råk?

Vi velger å bruke betegnelsen «råk» i denne oversikten. Melgårdseterråket og Gruvråket var her fra gammelt av, og vi synes det er naturlig å ta vare på og føre videre denne navnetradisjonen.

 

Historien

Folk har ferdes i Espedalen langt tilbake. Det ble drevet fangst og fiske av ulike slag, husdyra ble sendt på beite, setrene kom etter hvert og gruvedrift har satt sine tydelige spor. Flere steder er elgtråkk fra faste trekk gjennom dalen også lette å følge.

 

Det finnes flere gamle kart over området, og her har vi fått tips på Espedalen sti og løypelag sin hjemmeside. På Statens kartverk sine sider kan man få tilgang til håndtegnede kart fra helt tilbake på 1800-tallet. Der er ikke råk tegnet inn, men på kartet fra 1911 er mange råk kommet med.

Nedenfor kan man se et utsnitt av 1911-kartet

6eccba_3f7a198eec0240dc96818cc0def25d34~mv2.webp

Kilde: Statens kartverk

espedalen.jpg
TURER PÅ VESTSIDA

(Trykk på navnet under, så kommer du til beskrivelsen)

1.  Melgardseterråket

2.   Gruvskardråket

3.   Råk over Jentfjellet og Gruvfjellet

4.   Gustavråket

5.   Råk til Solåtjønnet

6.   Melgardssetra - Leppskardet - Leppkampen- Stylskardet

7.   Gruvskardet- Badekaret- Ongsjøfjellet

8.   Melgardsetra - Roasetra 

9.   Malmvegen - Helleren – Roasetra (del av setervegen fra Roa i Svatsum)

10. Vasskantråket

TURER PÅ ØSTSIDA

(under arbeid, understrekede turer er lagt inn)

1. Strand - Dalbakksetra

2. Dalen - Dalbakksetra

3. Viken - Dalbakksetra

4. Strand - Søre Gråhøa

5. Dalbakksetra - Søre Gråhøa om Raudberget

6. Dalbakksetra - Søre Gråhøa om Storfjellet

253ead_6239c5d3a0374768a8e8d6502eba9f44~mv2.webp
bottom of page